EQUILIBRIX Combact

Pravidla hry EQUILIBRIX Combact

Tato doslova vyhrocená bitva o prostor přináší do řady her EQUILIBRIX zcela nový rozměr a při zachování svého principu nabízí hned tři různé herní cíle.

1. Příprava partie a tah hráče

Rozložte plán ze hry Connect a kolem něj vytvořte z černobílých dílků prstenec. Nezáleží na tom, kterou stranou a v jakém pořadí dílky rozmístíte, neboť zatím nepatří ani jednomu hráči. Výjimku tvoří pouze 1 dvojcípý a 1 trojcípý minidílek, které spolu s žetonem 5+1 oba obdržíte do své zásoby. Určete, za kterou barvu hrajete a kdo bude začínat. Druhý hráč umístí čtyřstěn označující Počátek mezi libovolné dva dílky prstence a hra může začít. Jste-li na tahu, vyberte si 1 ze 4 dílků prstence ležících ve směru hodinových ručiček od Počátku, poté přesuňte čtyřstěn na jeho místo a umístěte zvolený dílek na plán stranou s vaší barvou. Tím tah končí a pokračuje druhý hráč výběrem a umístěním 1 ze 4 dílků ležících nejblíže od Počátku, případně zahráním minidílku ze své zásoby. Takovýto tah ale může každý zahrát jen 2x za hru a nedochází při něm k přesunutí čtyřstěnu.

2. Princip pěti teček

První dílek smíte umístit kamkoliv, každý další však již musí navazovat na jiný dílek téže barvy. Napojení dílků podléhá jednoduchému, leč přísnému pravidlu. V žádném z propojovacích uzlů (střed kytičky) nesmíte svými dílky obsadit víc než 5 z 12 polí. Do tohoto limitu se počítají cípy všech dílků téže barvy, které se přímo kolem propojovacího uzle nachází. Pro lepší orientaci jsou všechny cípy proděrovány a stačí tak sečíst tečky – víc než 5 teček v barvě hráče není při navazování dílků dovoleno. Výjimkou je jen zahrání žetonu 5+1, který odevzdáte soupeři a můžete tak jednorázově propojit i šest teček kolem jednoho uzle.

3. Různé cíle a ukončení hry

Na začátku partie si vyberte nebo vylosujte jednu z následujících variant:

ZDRŽOVAČKA:
První hráč, který nedokáže provést legitimní tah, partii prohrává.
AUTONOMIE:
Za každé území ohraničené pouze dílky ve své barvě nebo vnější křivkou dvojcípého pole ležícího na okraji herního plánu získají hráči tolik vítězných bodů, z kolika polí se dané území skládá. V této variantě lze místo tahu pasovat a partie skončí až tehdy, když zapasují oba hráči bezprostředně po sobě.
TŘI METY:
Rozmístěte 6 pomocných značek kolem uzlů, které se nachází na kružnici kolem herního plánu. Tři z nich jsou bílé a tři černé, jejich napojení do sítě hráče dané barvy je prvotním kritériem pro určení vítěze. Pouze v případě shody, kdy oba hráči napojí stejný počet svých met, rozhodne o vítězi počet napojených soupeřových met. I v této variantě lze pasovat a partie skončí až ve chvíli, kdy pasují oba hráči přímo po sobě.
KOMBO:
Zahrajte si na 2 vítězné, přičemž hráč, který prohraje první hru, určí odlišnou variantu pro hru druhou, ve které navíc bude mít +1 dílek na výběr (tedy 5), zatímco vítěz bude o 1 omezen (tedy 3).

Obrazového průvodce pro Vás připravujeme. Děkujeme za strpení 🙂

Často kladené otázky pro Vás připravujeme. Děkujeme za strpení 🙂

EQUILIBRIX Combact VIDEONÁVOD

EQUILIBRIX Combact GAMEPLAY 1.scénář – FAKTOR ČAS

EQUILIBRIX Combact GAMEPLAY 2. scénář – AUTONOMIE

EQUILIBRIX Combact GAMEPLAY 3. scénář – TŘI METY

Alternativní scénáře pro Vás připravujeme. Děkujeme za strpení 🙂