EQUILIBRIX Connect

Pravidla hry EQUILIBRIX Connect

Partie se odehrává v prostředí univerzálního obrazce známého jako Květ života. Ten se skládá ze dvou různých tvarů v poměru 3 : 5. Každý hráč obdrží 9 trojcípých a 15 dvojcípých kamenů a tři základny ve stejné barvě. Kostky zobrazují různé pozice, které musí hráč ve svém tahu respektovat

1. Příprava a cíl hry

Rozmístěte základny po obvodu – střídavě podle barev (při dvou hráčích) nebo vždy dvě základny stejné barvy naproti sobě (při třech hráčích). Potom na hrací plochu umístěte od každé barvy 1 dvojcípý a 1 trojcípý kámen jako zahajovací pozici. Výchozí postavení kamenů všech hráčů musí být souměrné. Zvítězí hráč, který jako první vlastními kameny propojí všechny své základny. Návaznost kamenů určují pomyslné body ve středu všech ”Kytiček”, které tvoří herní plán. Každý takový bod propojuje všech dvanáct polí kolem dokola (u kraje méně). Základny mají takovéto pomyslné body 2, přičemž propojit stačí pouze 1 z nich.

2. Tah hráče

Tah hráče začíná hodem 2 kostkami. Výjimkou je pouze první hod začínajícího hráče, ten se provádí 1 kostkou. Na kostce jsou vždy dvě pole v určité pozici. Pomocí každé pozice, kterou hodíte, smíte provést jednu akci. Standardní akcí je ”Zrod”, při kterém jednoduše umístíte jeden kámen ze své zásoby na volné pole navazující na některý z vašich stávajících kamenů. Takto vzniklá skupinka původního a právě zrozeného kamene však musí mít stejný tvar, jaký určuje hozená pozice na kostce. Kostku si můžete pro lepší představu libovolně otáčet, každá pozice tak nabízí hned několik variant zrodu.

3. Zvláštní situace

Právě zrozený kámen může fungovat jako mateřský kámen pro následující akci v rámci téhož tahu. Vzácně může dojít k situaci, kdy nemáte na herním plánu ani jeden kámen určitého tvaru. V tomto případě je dovoleno provést ”Zrod” na kterékoliv volné pole, jelikož není na co navazovat. Kromě zrodu můžete hozenou pozici využít i pro opačnou akci. Místo umístění kamene naopak stáhnete jeden kámen zpět do své zásoby. Musí to však být takový kámen, který spolu s jiným kamenem stejné barvy tvoří skupinku stejného tvaru, jaký zobrazuje hozená pozice na kostce.

4. Obkličování

Důležitým prvkem hry je obkličování kamenů protihráče. Způsoby, jakými lze cizí kámen obklíčit, najdete na pomocné kartičce. Pokud hrajete ve třech, můžete spolupracovat s kameny druhého protihráče. Každý tak čelí alianci dvou spoluhráčů. Obklíčený kámen si napadený hráč vezme zpět do své zásoby a útočník na tahu získá jako bonus další akci. Musí ji ale zahrát ihned a pomocí stejné pozice na kostce, kterou pro konkrétní útok použil. Pokud tato bonusová akce vede znovu k obklíčení, vzniká opět nárok na další akci atd.

10 nejčastěji kladených otázek ke hře EQUILIBRIX Connect

Předem bych rád poděkoval vám všem, kteří jste sebrali odvahu vyzkoušet mou nevšední hru a zároveň se neostýchali klást všelijaké otázky. Protože to byly dotazy smysluplné a spousta z nich se často opakovala, usoudil jsem, že by se leckomu mohla hodit tato nápověda, moderně řečeno TOP 10 FAQ=)

1. Můžu přikládat ke kamenům jiné barvy?

Ne. Narozený kámen vždy musí navazovat na mateřský kámen stejné barvy

2. Můžu narodit kámen ze základny?

Ne, základny pouze definují body, které je vaším úkolem propojit.

3. Můžu umístit kámen na obklíčené pole?

Ano, to je nejen povolené, ale dokonce doporučené, protože taková pozice je relativně bezpečná. Zpětně se totiž obklíčení nikdy nevyhodnocuje, dochází k němu pouze v okamžiku vytvoření obkličovací formace během tahu útočníka.

4. Co když mi dojdou kameny?

Kdykoliv v průběhu hry můžete provést opačnou akci a místo umístění kamene si jeden stáhnout zpět do své zásoby

5. Kolik kostek mám hrát znovu jako bonus za obklíčení?

Jednu, a to tu, kterou hráč právě využil k umístění útočného kamene. Kostkou se však již znovu neháže, pouze se odehraje další akce pomocí té samé pozice.

6. Můžu obklíčit i svůj vlastní kámen?

Ne, hráč se nikdy nemůže, byť jediným kamenem, podílet na vlastním obklíčení.

7. Když obklíčím víc kamenů najednou, získám za to víc akcí?

Ne, vždy jen jednu. Smyslem bonusové akce je kompenzace kostky vynaložené k jinému účelu, než je samotné propojování základen.

8. Přeruším propojení kamenů jiného hráče, když je protnu svými propojenými kameny?

Ne, návaznost dvou kamenů je zcela nezávislá na okolní situaci.

9. Můžu rovnou umístit na plán kámen, který stahuji pomocí opačné akce?

Ne, kámen se vrací do zásoby hráče a tím je daná kostka v tomto tahu využita.

10. Mám obklíčený kámen vrátit napadenému hráči?

Ano, žádní zajatci ve hře nejsou.

EQUILIBRIX Connect VIDEONÁVOD

EQUILIBRIX Connect GAMEPLAY VE DVOU

EQUILIBRIX Connect GAMEPLAY VE TŘECH

Alternativní scénáře ke hře EQUILIBRIX Connect

Určitě jste si na vlastní kůži již vyzkoušeli, že ačkoliv jsou pravidla poměrně jednoduchá, nabízí tato hra spoustu možností. Charakter partie je pokaždé trochu jiný a z toho vyplývají i různé strategie. Od spousty z vás jsme slyšeli, že rádi hrajete hned několik partií v řadě, což nás moc těší a speciálně vám by mohl následující materiál udělat radost. Najdete v něm totiž návod, jak ze hry vytáhnout různé herní módy. Věřte, že vás čekají zcela nové výzvy=)

1. Skromná Hra

Jednotlivé varianty budou řazeny vzestupně podle míry haluznosti. Pro začátek je tu tedy naprosto jednoduchý scénář, jehož důsledky však znatelně pocítíte. Každý hráč má k dispozici pouze 10 dvojcípých a 6 trojcípých kamenů, toť vše.

2. Asymetrická Hra

Při této variantě se zapotíte hned od začátku, místo klasického zahájení totiž své počáteční dva kameny na plán rozmístíte zcela libovolně, tedy bez ohledu na pozici cizích kamenů. Nejdříve každý umístí na plán svůj trojcípý kámen (3), pak v opačném pořadí kámen dvojcípý (2). Ve dvou hráčích (A a B) tedy bude pořadí kamenů A3 - B3 - B2 - A2. Ve třech hráčích pak A3 - B3 - C3 - C2 - B2 - A2

3. Spravedlivá Hra

Mezi hráči najdeme nemalou skupinku těch, kteří výskyt kostek ve hře považují za výrazný nedostatek. Nejen pro ně je tu varianta, ve které se již není možné vymlouvat na nepřízeň osudu. Kostky tedy nebudete potřebovat, můžete totiž dělat zcela libovolné kroky. Jediným omezením je, že právě narozený kámen musí být propojen s mateřským kamenem (cípy ukazující do středu ’’kytičky’’).

4. Překvapivá Hra

Zajímavé poziční manévry nabízí tento jednoduchý scénář, ve kterém můžete při zahrání opačné akce svůj právě odebraný kámen rovnou umístit na plán. Samozřejmě přitom však stále musíte respektovat hozenou pozici na kostce.

5. Paradoxní Hra

Pozor, v této variantě můžete obklíčit i svůj vlastní kámen. Jako v případě cizích kamenů se napadený kámen vrací do zásoby hráče a následuje bonusový tah. Domluvte se, zda je takováto sebevražda volitelná (obklíčený kámen můžu, ale nemusím odstranit) či povinná (vždy musím svůj obklíčený kámen odstranit).

6. Blokační Hra

Jeden detail a co to udělá. Není totiž dovoleno umístit kámen na obklíčené pole!